top of page
הגשת בקשות למענק מהקרן של האיחוד האירופי Horizon 20/20
מה זה הורייזון 20/20?

"הורייזן 2020" - תוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי

77 מיליארד אירו ל-7 שנים (2020-2014).

תכניות המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי הן התכניות הגדולות ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי, ומהוות גורם מימון מרכזי של ה-  European Research Area - המרחב האירופי למחקר - ERA.

כל תכנית מסגרת מתקיימת במשך מספר שנים, התכנית הנוכחית היא הורייזן 2020 (Horizon 2020).

התכנית מעניקה מימון ליצירת קונסורציום בני כמה שותפים, לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים.

מטרת השתתפות ישראל בתכנית היא לפתוח בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ולהרחיב את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה.

השתתפות מדינת ישראל בתכנית מנוהלת ע"י ISERD – הגוף הממלכתי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב- ISERD .ERA הוקמה על ידי ממשלת ישראל פועלת מלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והמדען הראשי משמש יו"ר ועדת ההיגוי שלה. ב-ISERD שותפים גם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ות"ת, משרד החוץ ומשרד האוצר

 

למי מיועדת ההשתתפות בתכנית?

התכנית מיועדת לכל גוף או ישות, אשר יפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. אל התכנית פונים תאגידים, יזמים פרטיים, חברות הזנק, מוסדות מחקר ואקדמיה ומלכ"רים.

 

מדוע כדאי לפנות לתכנית?

בזכות המחקר המשותף והצמוד בין החברים בקבוצות המחקר, חברי הקבוצה נהנים מחשיפה ומיצירה של ידע טכנולוגי, מעבודה משותפת עם מכוני מחקר, תעשייה, אוניברסיטאות, ספקים, משתמשי קצה ולקוחות אירופיים, מיצירת מוניטין וכן משימוש במתקנים ובמרכזי מו"פ ייחודיים של האיחוד האירופי. כל אלה הופכים את ההשקעה בתכנית לכדאית עבור כל החברות, גופי המחקר והממשלות התומכות.

·         מענק כספי משמעותי ללא תמורה וללא שיתוף ברווחים או בהצלחות עתידיות
·         שותפות לידע, שימוש במתקני מחקר מתקדמים  וחשיפה לטכנולוגיות חדישות.
·         מעורבות בקביעת סטנדרטים
·         נגישות לשוק האירופי – לשווקים חדשים
·         התקרבות לאירופה – הכרת והבנת אירופה
·         מודיען עסקי – היכרות עם לקוחות, ספקים ומתחרים
·         מוניטין באירופה
·         מינוף המאפשר מימוש פרויקטים גדולים עתירי חזון וממון
·         מענקים כספיים ללא ויתור על זכויות יוצרים
·         אפשרות ייצור אצל כל שותפי התוכנית
·         אין תשלום תמלוגים בגין כספי מענק התמיכה

 

תנאי התכנית:

הפעילות בתכנית מתנהלת במסגרתו של קונסורציום. כל החברים בקונסורציום מתבקשים לחתום על חוזה הקובע את מעטפת המימון של הפרויקט ומגדיר את תוצריו.

תהליך הפניה:

הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים המתפרסמים באתר ISERD

לאחר פרסום הקול קורא יש להגיש הצעה. ברוב המכריע של המקרים הגשת הצעה למימון מחקר דורשת בניית קונסורציום.

ניתן להגיש הצעות בכל עת מרגע שהקול קורא נפתח להגשת הצעות ועד תאריך הסגירה שלו.

לאחר ההגשה, ההצעות עוברות תהליך שיפוט ע"י ועדת מומחים בתחום המדובר. כל הצעה מוערכת לפי מערכת קריטריונים, על מנת לראות אם ההצעה ראויה למימון. בתום תהליך ההערכה, הנציבות פותחת במו"מ כספי ומדעי/טכנולוגי עם הקבוצות שנבחרו. לבסוף נחתם הסכם-מענק בין כל חברי הקונסורציום לבין הנציבות.

 

 

תאריך אחרון להגשה לשנת 2015 הינו 25/11 (בתוכניות מסויימות התאריך יכול להשתנות).

 

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

bottom of page